Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik van de bezoeker.
Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Gertjan van Stralen vereist. Alle eigendomsrechten zijn voorbehouden aan Gertjan van Stralen Producties. Tot deze eigendomsrechten worden ook gerekend eigendomsrechten op onder meer alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van gertjanvanstralen.nl.

Van sommige content heeft Gertjan van Stralen niet de eigendomsrechten.
In die voorkomende gevallen is de content geplaatst met toestemming van de betreffende rechthebbende(-n), zonder dat rechthebbende(-n) door plaatsing op gertjanvanstralen.nl op enigerlei wijze afstand heeft (hebben) gedaan van zijn (hun) mogelijkheden zijn (hun) rechten ten volle uit te oefenen.

Gertjan van Stralen spant zich in om de informatie die hij aanbiedt zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn maar geeft terzake geen garanties.
Gertjan van Stralen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het (niet kunnen) bezoeken van deze site en/of het (niet kunnen) gebruiken van (informatie op) de site. Gertjan van Stralen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's van derden naar welke op gertjanvanstralen.nl wordt verwezen. Gertjan van Stralen behoudt zich het recht voor om bijdragen van derden die kwetsend, grievend, aanstootgevend, commercieel zijn te weigeren en/of te verwijderen. Bijdragen onder een pseudoniem en/of bijdragen zonder geldig e-mailadres kunnen worden geweigerd en/of verwijderd.